• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Wijzigingen WVA in 2014

De WVA Onderwijs zal per 1 januari 2014 worden afgeschaft en worden vervangen door een subsidieregeling. De reden voor het omvormen is dat de huidige regeling niet het gewenste resultaat oplevert voor wat betreft het stimuleren van de beoogde leerwerkplaatsen. Ook is de regeling budgettair onbeheersbaar gebleken. Omdat het kabinet het belangrijk vindt om werkgevers financieel te blijven stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden, wordt de ‘subsidieregeling praktijkleren’ ingevoerd.

De contouren van deze regeling zijn inmiddels bekend gemaakt. Deze subsidie zal, net als de huidige WVA, met name gericht zijn op deelnemers die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Het streven is om de subsidieregeling zo weinig mogelijk administratieve lasten met zich te laten meebrengen. Over de hoogte van de subsidie is op dit moment nog niets bekend. De exacte voorwaarden worden nog nader uitgewerkt.

Op hoofdlijnen is het volgende bekend:
• Werkgevers komen alleen voor de subsidie in aanmerking als de werknemer of student een volledig onderwijsprogramma volgt voor een erkend kwalificerend diploma;
• De opleiding moet in het Centraal register beroepsopleidingen (CREBO) of het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) geregistreerd zijn;
• MBO-BBL opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm.

Nadere regelgeving wordt na de zomer verwacht.