• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Wijziging innovatiebox per 1 januari 2017

Mogelijke wijzigingen
Met name voor grote ondernemingen zal het regime wijzigen: Innovatie die niet wordt beschermd door patenten kwalificeren met ingang van 2017 mogelijk niet meer voor toepassing van de innovatiebox. Denk hierbij aan innovaties waarvoor wel WBSO is verkregen, maar waarvoor geen patent is aangevraagd, zoals verbetering van productieprocessen.


Het MKB lijkt wel onverkort toegang te houden tot de innovatiebox op basis van de WBSO subsidie, dus voor ‘S&O-activa’.
Hoewel er nog geen wetswijzigingen zijn voorgesteld, adviseren wij bedrijven die nog geen gebruik maken van de Innovatiebox om snel te handelen en na te gaan of zij gebruik kunnen maken van de huidige regeling. De huidige regeling blijft in ieder geval tot 1 juli 2016 van kracht. Ondernemingen die al een afspraak met de belastingdienst hebben over de innovatiebox, adviseren wij om na te gaan tot wanneer deze loopt. Bekijkt u ook of het gunstig en mogelijk is om de huidige afspraak open te breken en te verlengen.


Meer weten?
Bent u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met een van onze adviseurs:
T: +31(0) 88 833 66 44
E: info@finestri.nl