• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Weinig kennis bij werkgevers over sociale regelingen en subsidies

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat vier op de tien Nederlandse organisaties geen idee heeft op welke sociale regelingen en subsidies zij een beroep kunnen doen voor hun werknemers. Zij weten niet welke regelingen beschikbaar zijn bij gemeenten en overheid en wanneer zij voor hun werknemers recht hebben op deze regelingen. Slechts een kleine 10% van de organisaties geeft aan precies te weten welke regelingen er bestaan. Hierdoor laten veel organisaties geld liggen.

Een groot deel van de organisaties loopt al vast bij verdieping in de beschikbare regelingen en mogelijkheden. Zij hebben vaak geen idee waar zij deze informatie kunnen vinden. Tevens vindt bijna de helft van de bedrijven (43%) dat de centrale overheid de verantwoordelijkheid moet nemen om bedrijven proactief te informeren over deze regelingen. Daarnaast is gebleken dat werkgevers vaak beperkt inzicht hebben in hoe hun eigen werknemerspopulatie eruit ziet. Zo weet ruim een kwart niet of hun bedrijf voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participatiewet. Van de organisaties die wel gebruik maken van sociale verzekeringen, controleert bijna de helft pas achteraf of er regelingen zijn gemist.

Meer weten?
Denkt u ook gelden te missen op het gebied van uw mede-
werkers? Neem gerust contact op met onze HR-specialist:
Raymond van de Peppel
rvandepeppel@finestri.nl / 06-44430233.