• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

WBSO 2018

Herinnering: mededelen realisatie WBSO 2017

Wanneer in 2017 WBSO is aangevraagd, dan moet uiterlijk op 31 maart 2017 de realisatie worden gemeld bij RVO. Bij het mededelen zullen per aanvraagperiode de gerealiseerde S&Ouren moeten worden gemeld. Zijn er ook kosten en uitgaven opgevoerd in de aanvraag, dan zullen ook de gerealiseerde kosten en uitgaven gemeld moeten worden. Naar verwachting zal RVO eind januari 2018 hierover brieven versturen naar alle ondernemingen die één of meerdere WBSO-aanvragen hebben ingediend in 2017.

Administratie WBSO 2018

Wanneer voor 2018 WBSO is aangevraagd, adviseren wij om vanaf de start van de aanvraagperiode een duidelijke S&O-administratie bij te houden. Uit de S&O-administratie moet kunnen worden afgeleid welke S&O-werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed. Indien bij de S&O-kosten en uitgaven gebruik wordt gemaakt van het forfait, hoeft geen aanvullende administratie te worden bijgehouden. Indien de S&O-kosten en uitgaven zijn aangevraagd op basis van daadwerkelijke kosten, dan moet ook een kostenadministratie worden bijgehouden.

De S&O-administratie bestaat uit een urenregistratie (uren per medewerker, per project en per dag), een projectadministratie en eventueel een kostenadministratie. Bij het bijhouden van de S&O-administratie mag zoveel mogelijk worden aangesloten bij de gebruikelijke gang van zaken binnen een onderneming.

Koppeling met Innovatiebox

Heeft u voor uw eigen innovatie een S&O-verklaring ontvangen en onderneemt u in de vennootschapsbelasting, dan is de Innovatiebox wellicht interessant voor u. De winsten die u maakt met innovatieve activiteiten kunt u onderbrengen in de Innovatiebox. U betaalt dan aanzienlijk minder belasting. De voorwaarden zijn streng en er geldt een boxdrempel. U kunt elk jaar beslissen of u gebruik gaat maken van de Innovatiebox .

Vanaf 2017 heeft u alleen nog toegang tot de Innovatiebox als u beschikt over een S&O-verklaring. Grote bedrijven (netto-(groeps)omzet € 250 miljoen of meer in vijf jaar en bruto voordelen uit innovatieve activa van € 37,5 miljoen in vijf jaar) hebben naast een S&O-verklaring nog een tweede toegangsticket nodig (bij- voorbeeld een octrooi).

Kunt u de Innovatiebox toepassen, dan mag u ook kiezen voor een forfaitaire regeling. Deze houdt in dat u 25% van uw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de Innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000. U kunt maximaal drie jaar gebruikmaken van deze forfaitaire regeling.

 

Meer weten?

Neem gerust contact op met :

Matthijs van Collenburg

T: 06-47059721

E: mvancollenburg@finestri.nl