• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

WBSO 2016 mededelen en administratie

Naar verwachting zal RVO eind januari 2017 hierover brieven versturen naar alle ondernemingen die één of meerdere WBSO-aanvragen hebben ingediend in 2016. In deze brieven staat een activeringscode voor de elektronische mededeling van de realisatie. Finestri kan deze mededeling voor u doen.

Administratie WBSO 2017
Wanneer voor 2017 WBSO is aangevraagd, adviseren wij om vanaf de start van de aanvraagperiode een duidelijke S&O-administratie bij te houden. Uit de S&O-administratie moet kunnen worden afgeleid welke S&O-werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed. Indien bij de S&O-kosten en uitgaven gebruik wordt gemaakt van het forfait, hoeft geen aanvullende admini- stratie te worden bijgehouden. Indien de S&O-kosten en uitgaven zijn aangevraagd op basis van daadwerkelijke kosten, dan moet ook een kostenadministratie worden bijgehouden. De S&O-administratie bestaat uit een urenregistratie (uren per medewerker, per project en per dag), een projectadmini- stratie en eventueel een kostenadmini- stratie. Bij het bijhouden van de S&O-administratie mag zoveel mogelijk worden aangesloten bij de gebruikelijke gang van zaken binnen een onderneming.

Meer weten?
Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met:
Matthijs van Collenburg
mvancollenburg@finestri.nl / 06 47059721)