• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Voorgestelde wijziging WBSO RDA 2016

Geïntegreerde regeling voor alle R&D-kosten
In 2016 worden de WBSO en RDA samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Het totale budget van de regeling in 2016 bedraagt € 1.143 miljoen.

Bedrijven kunnen in de vernieuwde regeling voor alle R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Het totale fiscale voordeel in de beschikking kan volgend jaar geheel via de loonhef- fing worden verrekend in plaats van via de winstbelasting. Dit biedt bedrijven meer zekerheid over het exacte fiscale voordeel en de mogelijkheden om dit voordeel te benutten.

Twee schijven
De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle R&D kosten (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Binnen de regeling komen twee schijven.

 • Een eerste schijf met een voordeelpercentage van 32% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot € 350.000 (loon- en overige kosten en uitgaven).
 • De tweede schijf kent een voordeelpercen- tage van 16% over de S&O-kosten boven de € 350.000.

Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven
Bij het aanvragen van WBSO voor kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daad- werkelijke bedrag aan kosten en uitgaven.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, zal gelden voor het gehele kalenderjaar.

Technisch Onderzoek en Analyse Technische Haalbaarheid vervallen
In 2016 kan alleen nog subsidie worden aangevraagd voor twee soorten innovatieve projecten:
technisch-wetenschappelijk onderzoek de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
Voor het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid of technisch onderzoek kan vanaf 2016 geen WBSO meer worden aangevraagd.

WBSO Manager
Beschikt u al over onze online administratie- tool waarmee u uw S&O registratie admi- nistratie altijd voor elkaar heeft en inzicht heeft in de status van uw WBSO-projecten? Informeer naar de mogelijkheden.

Meer weten?
Voor meer informatie over de regelingen, de voorwaarden en de mogelijkheden tot indiening van aanvragen kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 088 833 66 44.