• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Volledig subsidiebedrag voor aanvragers Subsidieregeling praktijkleren

Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit in opdracht van het ministerie.

Doel Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

De regeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Afronding beoordeling aanvragen

De komende weken wordt de beoordeling van 92.000 subsidieaanvragen afgerond. Vanaf eind november tot medio december krijgen de bedrijven bericht over het uit te keren bedrag. Binnen enkele dagen daarna wordt het toegezegde bedrag ook uitbetaald.

Meeste aanvragen uit mkb

De meerderheid van ongeveer 18.000 aanvragers behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Kleine bedrijven met maximaal 25 medewerkers vormen 63% van de aanvragende leerbedrijven. Ongeveer 30% van de aanvragers behoort tot de middelgrote bedrijven met 25 tot 250 medewerkers. De resterende 7% behoort tot grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers in dienst.

Monitoringsrapportage Praktijkleren

Op de website van de Rijksoverheid is de eerste rapportage Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd. In deze rapportage vindt u gegevens en data over de eerste periode.