• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Veel kansen Sectorplannen!

Bij diverse sectoren is nog ruim budget beschikbaar (ook met terugwerkende kracht!) voor o.a. opleidingsmaatregelen:

 • Maatregelen die tot doel hebben om werknemers op te leiden door middel van algemene scholing. Er is 50% subsidie op zowel de factuurkosten als de verletkosten.
 • Voor BBL-trajecten geldt een maximale subsidie van 20% van de loonkosten van de leerling, uitgaande van het minimumloon. Dit kan al snel oplopen tot € 7.000,- per leerling.


Meer weten?
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze HR-specialist:
Raymond van de Peppel
E: Rvandepeppel@finestri.nl
T: 06-44430233).