• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat er meerdere aansluitingen op het elektriciteitsnet aanwezig zijn. In beginsel zal het verbruik van de verschillende aansluitingen afzonderlijk worden belast en daarmee door de tariefstaffels lopen. Dat betekent dat voor iedere aansluiting het verbruik iedere keer ‘door de eerste tariefstaffel moet’ en dus tegen het hoogste energiebelastingtarief wordt afgerekend.


Men betaalt dan mogelijk teveel energiebelasting. Hierbij wordt in beginsel aangesloten bij de afgegeven WOZ beschikking(en). Wanneer meerdere onroerende zaken echter bij elkaar horen, kunnen deze in beginsel als één onroerende zaak worden aangemerkt.


Het gecombineerde verbruik van die aansluitingen loopt dan door de tariefstaffels en zal het verbruik eerder in een volgende (lees: lagere) tariefstaffel worden belast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fabriekscomplex met een kantoorgebouw, of een fabrieksruimte en een opslagterrein. Deze clustering tot één onroerende zaak wordt ook wel de complexbepaling genoemd.


U kunt de gemeente verzoeken om de bestaande objectafbakening opnieuw te beoordelen. Indien tot clustering wordt overgegaan kan vervolgens teruggaaf worden geclaimd van de te veel betaalde Energiebelasting. Dit terugvragen kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar. Het voordeel kan oplopen tot ca € 2.000 per gebouw per jaar.


Meer weten?

Bent u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met onze adviseur:
Marcel Grosfeld
T: +31 6 470 59 720
E: mgrosfeld@finestri.nl