• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Subsidies voor R&D Samenwerkingsprojecten

De overheid ondersteunt samenwerking tussen bedrijven bij het ontwikkelen van innovatieve producten, productieprocessen of diensten. Bedrijven kunnen voor industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, middels de regeling MKB innovatiestimulerings Topsectoren (afgekort MIT) subsidie ontvangen. De projectkosten en het risico moet daarbij gezamenlijk en evenwichtig gedragen worden vanuit een samenwerking van minimaal twee Nederlandse mkb-ondernemers.

De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten (maximaal € 200.000) per innovatieproject en maximaal € 100.000 per deelnemer. Alleen de kosten van de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Aanvragen instrument worden afgehandeld op basis van een tenderprincipe (beoordeling op basis van criteria). De sluitingsdatum van deze tender is 22 september om 17.00 uur.

Het totale budget bedraagt 8 miljoen euro. De verdeling onder de verschillende topsectoren is als volgt:

Tuinbouw en uitgangsmaterialen

€ 950.000

Agri & Food

€ 1.913.600 (incl. TKI toeslag)

Water

€ 897.100

Life science & health

€ 1.100.000

Chemie

€ 1.216.500

Biobased

€ 1.350.000

High tech & ICT

€ 3.800.000

Energie

€ 500.000

Logistiek

€ 900.000

Creatieve industrie

€ 940.000

Werkt u aan een dergelijk samenwerkingsproject, of bent u van plan daarmee te starten, neem dan eens contact met ons op om de mogelijkheden voor u in kaart te brengen.