• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Subsidies energie-innovatie weer open vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli kunt u weer subsidie aanvragen voor 3 regelingen van de Topsector Energie. Het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie.

De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 miljoen subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Bijvoorbeeld via de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI).

DEI subsidie is er voor de ondernemer met een energie-innovatie die gereed is voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker en die potentie heeft voor verkoop in het buitenland. De DEI focust derhalve op omzet, werkgelegenheid én export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.

Energie-innovaties die in aanmerking komen voor DEI zijn het stadium van prototype voorbij. De innovaties kunnen - nét voor grootschalige marktintroductie - voor het eerst in de markt worden toegepast.

Aanvragen voor de DEI-regeling kunnen vanaf 1 juli tot en met 25 oktober 2016 worden ingediend. Het totale budget voor de DEI is ongeveer € 36 miljoen. Afhankelijk van de omvang van een onderneming en het type project varieert het subsidiepercentage tussen de 30% en 65%. Het maximale subsidievoordeel is € 6 miljoen per project.

Meer weten?
Voor meer informatie over de regeling kunt u altijd contact opnemen met:
Marcel Grosfeld (mgrosfeld@finestri.nl / 06-4705 9720).