• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Subsidieaanvragen regeling Praktijkleren kunnen worden ingediend

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de regering werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor leerlingen uit het VMBO, MBO en HBO (voor sommige onderdelen) aan te bieden.

Dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal €2.700,- per studiejaar voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De medewerkers van Finestri Subsidiemanagement BV kunnen voor uw organisatie de subsidieaanvraag digitaal indienen voor het studiejaar 2015-2016. De deadline ligt op 15 september 2016 (17.00 uur).

Wist u trouwens ook al dat veel klanten van Finestri al gebruik maken van onze webtool Praktijkleren Online om de verantwoording van de regeling gemakkelijker te laten verlopen en om beter zicht te krijgen op alle bijbehorende informatie? We kunnen u de tool altijd vrijblijvend komen demonstreren.

Meer weten?
Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met:
Onze HR-specialist Raymond van de Peppel (Rvandepeppel@finestri.nl / 06-44430233).