• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Subsidieaanvragen regeling Praktijkleren kunnen weer worden ingediend en Audit

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de regering werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen
van leerlingen uit het VMBO, MBO en HBO (voor sommige onderdelen) aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen
leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de
arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. De subsidie is een tegemoetkoming
van maximaal € 2.700,- per studiejaar voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling,
deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus
of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Nieuw 2017
Nieuw dit jaar is dat ook de leerwerktrajecten in het vmbo zijn toegevoegd. Leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht lopen in hun laatste schooljaren veel stage en zijn kwetsbaar in de overstap van school naar werk. Dat geldt ook voor leerlingen die een entree-opleiding volgen in het vmbo. 

Indienen 

De medewerkers van Finestri kunnen voor u de subsidieaanvraag digitaal indienen voor het studiejaar 2016-2017. De deadline ligt op 15 september 2017 (17.00 uur).

Check op subsidieadministratie / Praktijkleren Audit

Door de jarenlange ervaring met deze regeling merken wij dat het verantwoorden van deze regeling als lastig ervaren wordt, en ook vaak wordt onderschat. Op basis hiervan, en vanuit de diverse controles die door RVO reeds zijn uitgevoerd, hebben wij een audit ontwikkeld. Uit de RVO controles is gebleken dat met name wordt gelet op:
• De juistheid van toegestane opleiding volgens de regeling;
• De geldigheid van de praktijkleerovereenkomst;
• De aannemelijkheid van het aantal opgegeven weken begeleiding;

• De aannemelijkheid van de begeleiding en behaalde kwalificaties;

• De aannemelijkheid van het genoten onderwijs.
• Als niet aan alle vereisten wordt voldoen, dan volgt terugbetaling van de subsidie!

Middels de audit beoordelen wij de kwaliteit en volledigheid van de subsidieadministratie, en zorgen we er voor -al dan niet samen met het gebruik van onze webtool Praktijkleren- dat aan alle vereisten van de regeling wordt voldaan.

Meer weten?
Bent u ook geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem dan gerust contact op
met onze HR-specialist Raymond van de Peppel. Mail naar Rvandepeppel@finestri.nl
of el 06-44430233.