• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

SectorplanPlus Zorg & Welzijn update

De subsidieregeling SectorplanPlus Zorg & Welzijn biedt u als werkgever interessante mogelijkheden op het gebied van opleidingsprojecten. De in totaal beschikbaar gestelde € 320 miljoen mag ingezet worden voor projecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing. De subsidie zal in de periode van 2017-2021 in verschillende tijdvakken beschikbaar komen.

De ervaring uit het eerste tijdvak (en vanuit andere sectorplannen) leert echter dat veel organisaties er niet in slagen de maximale subsidie te verkrijgen. Veelal door een gebrek aan tijd, kennis en ervaring, lopen organisaties in de Zorg en Welzijn sector het nodige aan subsidiegelden mis. En dat start soms al tijdens de (vaak last minute) inventarisatie van opleidingen die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie.

Regelmatig worden opleidingen die wel aan de criteria voldoen vergeten. Bij het aanvragen van subsidie gaat het helaas ook regelmatig mis. Onvolledige of niet goed ingevulde aanvragen leiden tot vertraging, een lager subsidiebedrag of in het ergste geval een afwijzing. De vaak als lastig ervaren, maar helaas noodzakelijke verantwoording en administratie gedurende het project leidt eveneens tot veel problemen. Hier spelen wederom een gebrek aan tijd, kennis en ervaring een belangrijke rol.

Finestri kan u ondersteunen bij zowel de verantwoording als bij het opstellen van nieuwe subsidieaanvragen. Lees meer over de meerwaarde van onze dienstverlening bij deze regeling in onze factsheet.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact op met :

Matthijs van Collenburg

T: 06-47059721

E: mvancollenburg@finestri.nl