• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

SectorplanPlus Zorg en Welzijn

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Haal er het maximale uit


De subsidieregeling SectorplanPlus Zorg & Welzijn biedt u als werkgever interessante mogelijkheden
op het gebied van opleidingsprojecten. De in totaal beschikbaar gestelde € 320 miljoen mag ingezet
worden voor projecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing
binnen de organisatie via kwalificerende scholing. De subsidie zal in de periode van 2017-2021
in verschillende tijdvakken beschikbaar komen. De ervaring uit het eerste tijdvak (en vanuit andere
sectorplannen) leert echter dat veel organisaties er niet in slagen de maximale subsidie te verkrijgen.

Gebrek aan tijd, kennis en ervaring
Veelal door een gebrek aan tijd, kennis en ervaring, lopen organisaties in de Zorg en Welzijn sector het nodige aan subsidiegelden
mis. En dat start soms al tijdens de (vaak last minute) inventarisatie van opleidingen die in aanmerking kunnen
komen voor deze subsidie. Regelmatig worden opleidingen die wel aan de criteria voldoen vergeten. Bij het aanvragen van
subsidie gaat het helaas ook regelmatig mis. Onvolledige of niet goed ingevulde aanvragen leiden tot vertraging, een lager
subsidiebedrag of in het ergste geval een afwijzing. De vaak als lastig ervaren, maar helaas noodzakelijke verantwoording
en administratie gedurende het project leidt eveneens tot veel problemen. Hier spelen wederom een gebrek aan tijd, kennis
en ervaring een belangrijke rol.


Maar uitbesteden, dat doe je niet zo snel
Een gespecialiseerde partij als Finestri beschikt wel over tijd, kennis en ervaring. Zij kan een groot deel van het werk (en de
zorgen) voor u uit handen nemen en ervoor zorgen dat u het maximale uit de subsidieregeling weet te halen. Maar ja, een
externe partij inschakelen, dat doe je niet zo snel. Ten eerste omdat ‘we dat toch wel zelf moeten kunnen’. En ten tweede
omdat het geld kost. Helaas twee hardnekkige misverstanden. De tijd, kennis en ervaring zijn, zoals we hierboven zagen,
vaak niet aanwezig om de aanvraag en de verantwoording optimaal te laten verlopen. En doordat de adviseurs van Finestri
kennisexpert zijn op het gebied van sectorplannen, weten zij vaak meer subsidie te realiseren dan u aanvankelijk dacht te
kunnen krijgen. De kosten zijn daarmee vaak al meer dan terugverdiend.

Wat vinden uw collega’s van Finestri?

“Deskundig, pro-actief, betrouwbaar en prettig om mee samen te werken.”
Harold Beuvink: Coördinator Opleidingen Haaglanden MC


Maximale opbrengst - minimale zorgen
Uit ervaringen met de eerste aanvraagperiode en met andere sectorplannen is ons gebleken dat de mogelijkheden in veel
gevallen niet optimaal worden benut. Een gedegen aanpak is dan ook essentieel om een optimaal resultaat te behalen. De
aanpak van Finestri is er bovendien op gericht uw organisatie zo goed mogelijk te ontzorgen.


Meer dan subsidieadvies
Opdrachtgevers van Finestri mogen, bovenop de gebruikelijke werkzaamheden van een subsidiebureau, rekenen op meer.
• We inventariseren alle opleidingen en trainingen en checken of aan alle voorwaarden wordt voldaan;
• We dragen zorg voor de inrichting van een juiste administratie en begeleiden intensief bij de uitvoering daarvan;
• We monitoren en controleren de ingevoerde gegevens, zodat de administratie 100% klopt voordat deze wordt ingediend;
• We vragen ontbrekende gegevens vaak zelf op bij scholingsinstituten. Gezien ons grote netwerk lukt dat vrijwel altijd;
• We hebben uitstekende contacten met het Shared Service Center dat de administraties controleert;
• We hebben tevens contacten met alle werkgeversorganisaties die de subsidie beheren, wat leidt tot een zeer efficiënt
subsidieproces;
• We checken ook of alle opleidingssubsidies tot niet meer dan € 2 miljoen cumuleren.


Wat levert u dat op?
Door onze dienstverlening zijn wij in staat om maximale subsidiebedragen te realiseren tegen minimale eigen inspanningen.
• Uw organisatie wordt zoveel mogelijk ontlast. Het kost de mensen van uw organisatie veel minder tijd;
• Het foutenpercentage wordt drastisch naar beneden gebracht;
• Uw projectadministratie is gecontroleerd op juistheid en volledigheid;
• Dat leidt tot minder ergernis bij uw medewerkers, omdat de administratie direct op orde is;
• En tot een maximale subsidieopbrengst.


Over Finestri
De adviseurs van Finestri hebben ruime ervaring met het aanvragen en verantwoorden van subsidies uit sectorplannen en
niet alleen in de sectoren zorg en welzijn. We zijn zelfs preferred supplier van twee werkgeversorganisaties: Care2Care en
WZW. Onze klanten zijn zeer tevreden over onze dienstverlening, onze adequate communicatie en de bijbehorende resultaten
bij het vorige sectorplan. Referenties kunnen indien gewenst bij ons opgevraagd worden.
“Finestri neemt je echt werk uit handen, is pro actief, signaleert om er het maximale voor
de klant uit te halen en is betrouwbaar in uitvoering en afspraken.”
Conny Hes: Coördinator Opleidingen Groene Hart Ziekenhuis
Wat vinden uw collega’s van Finestri?