• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Resultaten WBSO 2016

Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarrapportage ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2016’ van het ministerie van Economische Zaken.
In totaal maakten in 2016 22.330 bedrijven gebruik van de WBSO om hun onderzoek en ontwikkeling (R&D) te bevorderen. Uit de jaarrapportage blijkt dat voor een bedrag van € 6,7 miljard aan plannen voor R&D zijn goedgekeurd. Het gaat om € 3,9 miljard aan loonkosten en € 2,8 miljard
aan niet-loonkosten.

In 2017 is het overigens nog tot 31 augustus mogelijk om WBSO subsidie aan te vragen.


Wist u ook dat ….
er naast de WBSO en Innovatiebox nog een derde fiscale regeling bestaat die innovatie stimuleert? Het gaat om de faciliteit tot afschrijving ineens voor voortbrengingskosten van immateriële activa. De kosten die worden gemaakt om een immaterieel activum in eigen bedrijf te vervaardigen (grofweg de S&O uren en kosten) kunnen direct ten laste van de winst worden gebracht in het kalenderjaar waarin zij zijn gemaakt. De faciliteit wijkt hiermee af van het uitgangspunt dat kosten worden toegerekend aan de jaren waarin het bedrijfsmiddel zijn nut afwerpt.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Marcel Grosfeld. Mail naar mgrosfeld@finestri.nl, of bel 06-47059720).