• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 gepubliceerd

Als extra instrument wordt binnen de nieuwe regeling de inzet van brug-WW mogelijk. Verder wordt voor baanwisselingen waarbij sprake is van substantiële omscholing in de richting van kansrijke beroepen ondersteuning vanuit de Werkloosheidswet mogelijk gemaakt. 

Maatregelen 
Binnen de regeling komen vier maatregelen in aanmerking, te weten:

 • van werk naar een ander beroep;
 • van werk naar hetzelfde beroep;
 • van WW naar een ander of hetzelfde beroep;
 • van overig naar een ander of hetzelfde beroep.

Arbeidsmarktanalyse 
Om in aanmerking te komen voor cofinanciering moet een sectorplan een arbeidsmarktanalyse bevatten waaruit blijkt in welke sector of in welk beroep vacatures zijn waarnaar met ontslag bedreigde werknemers en werkzoekenden kunnen worden begeleid. De maatregelen en prestaties waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd, vloeien logischerwijs voort uit deze arbeidsmarktanalyse. 

Bijdrage (centrum)gemeenten en provincies 
Nieuw is ook dat (centrum)gemeenten en provincies een financiële bijdrage kunnen leveren aan de maatregelen om van-werk-naar-werk transities en van-werkloosheid-naar-werk transities op de regionale arbeidsmarkt te bevorderen. De bijdrage van één of meerdere gemeenten en/of één of meerdere provincies aan de maatregelen in één sectorplan is maximaal 50% van de eigen financiering van het samenwerkingsverband. 

Brug-WW 
Het nieuwe instrument brug-WW biedt extra ondersteuning om transities met substantiële omscholing mogelijk te maken. De brug-WW verruimt de mogelijkheid om noodzakelijke scholing te volgen met behoud van een uitkering op grond van de WW. Er moet dan sprake zijn van substantiële omscholing of, wanneer het gaat om een WW-gerechtigde om noodzakelijke bijscholing, om weer aan de slag te kunnen in zijn eigen beroep. Daarnaast geldt als voorwaarde dat er een baangarantie van minimaal één jaar wordt aangeboden, sociale partners kunnen gezamenlijk afwijken van de duur van één jaar. 

Aanvraagperiode 
Aanvragen kunnen van 15 januari tot en met 29 mei 2015 worden ingediend bij Agentschap SZW.