• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Nieuwsarchief

Nieuwsoverzicht

28
06

Desch Plantpak dingt mee naar ESF Award 2018

Het project ‘Veilig en Vitaal’ van onze klant Desch Plantpak is genomineerd door de vakjury van de ESF Award van het Ministerie van SZW. Desch is het enige profit bedrijf dat meedingt naar de award. Het project, dat is uitgevoerd door onze partner Happy Business Organisatie-coaching, is mede gefinancierd met ESF subsidie, die Finestri voor Desch heeft aangevraagd. Lees meer >>

30
01

WBSO 2018

Herinnering: mededelen realisatie WBSO 2017

Wanneer in 2017 WBSO is aangevraagd, dan moet uiterlijk op 31 maart 2017 de realisatie worden gemeld bij RVO. Bij het mededelen zullen per aanvraagperiode de gerealiseerde S&Ouren moeten worden gemeld. Zijn er ook kosten en uitgaven opgevoerd in de aanvraag, dan zullen ook de gerealiseerde kosten en uitgaven gemeld moeten worden. Naar verwachting zal RVO eind januari 2018 hierover brieven versturen naar alle ondernemingen die één of meerdere WBSO-aanvragen hebben ingediend in 2017. Lees verder >>

 

30
01

Nederlandse taaltrajecten werknemers

Bent u van plan om komend jaar het niveau van de Nederlandse taal van uw medewerkers te bevorderen? Zowel de spreek-, de luister- als de schrijfvaardigheid op het referentieniveau 2F of lager kunnen hiervoor in aanmerking komen. Lees verder>>

30
01

SectorplanPlus Zorg & Welzijn update

De subsidieregeling SectorplanPlus Zorg & Welzijn biedt u als werkgever interessante mogelijkheden op het gebied van opleidingsprojecten. De in totaal beschikbaar gestelde € 320 miljoen mag ingezet worden voor projecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing. De subsidie zal in de periode van 2017-2021 in verschillende tijdvakken beschikbaar komen.  Lees verder >>

30
01

SDE+

Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u duurzame energie opwekken? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Ook in 2018 heeft de SDE+ twee openstellingsrondes:voorjaar en najaar. Lees verder >>

30
01

Besparen op personeelskosten

Wilt u besparen op uw personeelskosten? Dat kan!

We merken dat het toepassen van premiekortingen bij veel werkgevers niet of onvoldoende bekend is. Dat is jammer. Een werkgever kan daardoor een flink bedrag per werknemer mislopen. Dat kan oplopen tot € 7.000,- per werknemer per jaar. Ook eventuele vervolgsubsidies  worden in dat geval niet gebruikt. Veel werkgevers denken dat de salarisadministrateur de premiekortingen regelt. Maar vaak is het voor de salarisadministrateur niet zichtbaar of een werknemer hiervoor in aanmerking komt. Lees verder >>

30
01

Duurzaam investeren met ISDE

Ook in 2018

Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is € 100 miljoen. Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte. Ook in 2018 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. Lees verder >>

30
01

EIA 2018

147 miljoen voor energiezuinige technieken in 2018

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2018 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. Op de Energielijst 2018 staan technieken waarvoor u tot 54,5% van de investeringskosten kunt aftrekken. Het budget voor de EIA is 2018 € 147 miljoen. Lees verder>>

 

30
01

DHI, nieuwe buitenlandse markt aanboren?

Subsidie voor demonstratieproject, haalbaarheid- en investeringsvoorbereidingsstudies

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) zeker interessant voor u. Lees verder >>

13
12

SectorplanPlus Zorg en Welzijn

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Haal er het maximale uit


De subsidieregeling SectorplanPlus Zorg & Welzijn biedt u als werkgever interessante mogelijkheden op het gebied van opleidingsprojecten. De in totaal beschikbaar gestelde € 320 miljoen mag ingezet worden voor projecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing. De subsidie zal in de periode van 2017-2021 in verschillende tijdvakken beschikbaar komen. De ervaring uit het eerste tijdvak (en vanuit andere sectorplannen) leert echter dat veel organisaties er niet in slagen de maximale subsidie te verkrijgen. Lees het Leaflet >>

18
07

Subsidieaanvragen regeling Praktijkleren kunnen weer worden ingediend en Audit

 • Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de regering werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen

van leerlingen uit het VMBO, MBO en HBO (voor sommige onderdelen) aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming
van maximaal € 2.700,- per studiejaar voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling,
deelnemer of student. Lees het hele artikel >>

18
07

SDE+ najaarsronde 2017

Gaat u investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, dan is de SDE+ een zeer interessante subsidieregeling.
Vanaf 3 oktober tot 26 oktober staat de tweede SDE+ subsidieronde, de zogenaamde
najaarsronde, open. Lees verder>>

18
07

Resultaten WBSO 2016

Nederlandse ondernemers, waarvan 97% afkomstig uit het MKB, haalden in 2016 naar schatting € 1,2 miljard voordeel uit de fiscale innovatieregeling WBSO. Dat is een stijging van 22% ten opzichte van 2015. Lees verder>>

18
07

Nieuwe tender geopend MIT: R&D Samenwerking

Subsidies voor verrassende MKB samenwerking, sector overstijgende combinaties. Als MKB-ondernemer kunt u tot en met 7 september namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers. Lees verder>>

18
07

Aftrekpercentage EIA bijgesteld naar 55%

Door wijziging van de Innovatiebox is het aftrekpercentage van de EIA een half procentpunt lager geworden. Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met een half procentpunt verlaagd tot 55%. De verlaging dient als financiële dekking. Lees verder??

18
07

DHI, wilt u een nieuwe buitenlandse markt aanboren?

Subsidie voor demonstratieproject, haalbaarheid- en investeringsvoorbereidingsstudies. Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Lees verder>>

18
07

Heropening IPC, het MKB innoveert samen

Subsidie voor samenwerkend MKB binnen dezelfde regio, keten of branche. Samenwerkende MKB-ondernemingen (10 tot 20) in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren kunnen tussen 21 september en 5 oktober subsidie aanvragen via de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Lees verder>>

07
02

€ 12 miljard voor SDE+ in 2017

Investeert u in duurzame energiesystemen o.b.v. zon, wind, water, biomassa of geothermie dan is de SDE+ ook in 2017 een zeer interessante subsidieregeling. In 2017 is het beschikbare subsidiebudget verhoogd naar € 12 miljard. Download het volledige artikel.

07
02

Aanvraag subsidie Tel mee met Taal

Op 1 januari jl. hebben de medewerkers van Finestri een zestal aanvragen ingediend voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. De eerste dag van januari was namelijk het startsein om aanvragen in te dienen voor deze nieuwe regeling. Inmiddels is gebleken dat er nog voldoende budget is binnen deze regeling. Er kan nog tot en met juni 2017 een aanvraag ingediend worden, maar we raden aan om niet te lang te wachten. Download het volledige artikel.

07
02

Blijven concurreren is blijven innoveren, ook in 2017!

Volgens minister Kamp van economische zaken was 2016 een jaar om trots op te zijn. ‘Ook is Nederland in 2016 uitgegroeid tot de vierde meest concurrerende economie wereldwijd en werd het van innovatievolger een innovatieleider in Europa’, aldus Kamp in de Trouw (31-12-2016). Download het volledige artikel.

07
02

De Energie Investeringsaftrek (EIA) in 2017 nog aantrekkelijker

Energievriendelijk investeren is in 2017 bijzonder aantrekkelijk. Het EIA budget stijgt naar € 166 miljoen. Door versoepeling van de besparingsnormen komen investeringen in 2017 eerder in aanmerking voor de EIA. Ook investeringen met een korte terugverdientijd kunnen rekenen op fiscaal voordeel. Download het volledige artikel.

07
02

WBSO 2016 mededelen en administratie

WBSO mededelen en administratie - Herinnering: mededelen realisatie WBSO 2016

Wanneer u in 2016 WBSO heeft aangevraagd, dan moet uiterlijk u op 31 maart 2017 de realisatie melden bij RVO. Bij het mededelen zullen per aanvraagperiode de gerealiseerde S&O-uren moeten worden gemeld. Zijn er ook kosten en uitgaven opgevoerd in de aanvraag, dan zullen tevens de gerealiseerde kosten en uitgaven gemeld moeten worden. Download het volledige artikel.

07
02

Weinig kennis bij werkgevers over sociale regelingen en subsidies

Adviesbureau Willis Towers Watson onderzocht in oktober 2016 in hoeverre Nederlandse organisaties bekend zijn met sociale verzekeringsregelingen. Gebleken is dat maar weinigen de weg goed kennen, zodat er veel geld op de plank blijft liggen. Download het volledige artikel.

07
02

Wijzigingen Innovatiebox

Uitgangspunt is dat alleen nog voordelen uit door de belastingplichtige zelf ontwikkelde immateriële activa voor toepassing van de innovatiebox in aanmerking komen (‘nexus approach’). De innovatiebox heeft als doel het stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers. Winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten worden door toepassing van de innovatiebox belast tegen een effectief tarief van 5%. Download het volledige artikel.

07
09

Nieuwe indienronde ESF Duurzame inzetbaarheid

Als bedrijf bent u continue in beweging. Het verbeteren van uw processen kan leiden tot het reduceren van kosten van uw bedrijf. Door hen beter in te zetten in uw bedrijf kan er meer uit uw mensen gehaald worden. Voor het duurzaam inzetten van personeel is er een mooie subsidieregeling: ESF Duurzame inzetbaarheid. Download het leaflet

22
07

Vacature Junior Subsidieadviseur

Voor verdere groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een enthousiaste proactieve collega voor de functie van:
(junior) Subsidieadviseur (m/v)

19
07

Nieuwe indienronde ESF Duurzame Inzetbaarheid

Zoals u wellicht weet is de er een interessante subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Download het artikel.

19
07

Subsidieaanvragen regeling Praktijkleren kunnen worden ingediend

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de regering werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor leerlingen uit het VMBO, MBO en HBO (voor sommige onderdelen) aan te bieden. Download het artikel.

19
07

Voorstellen voor Energielijst en Milieulijst 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2017. Een voorstel om één van deze twee lijsten aan te vullen met uw bedrijfsmiddel kan worden ingediend tot uiterlijk 1 september 2016. Download het artikel.

19
07

MIT R&D samenwerking

Op 5 juli is de tenderregeling MIT Samenwerkingsprojecten open gegaan. Subsidieaanvragen kunnen tot 1 september 2016 worden ingediend. Download het artikel.

19
07

Besparen op uw personeelskosten!

Wilt u besparen op uw personeelskosten? Dat kan! We merken dat het toepassen van premiekortingen bij veel werkgevers niet of onvoldoende bekend is. Dat is jammer. U, als werkgever, kunt daardoor een flink bedrag per werknemer mislopen, dat kan oplopen tot € 7.000,- per werknemer per jaar. Ook eventuele vervolgsubsidies worden in dat geval niet gebruikt. Download het artikel.

19
07

Subsidies energie-innovatie weer open vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli kunt u weer subsidie aanvragen voor 3 regelingen van de Topsector Energie. Het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie. Download het artikel.

12
04

Nieuwe partners voor Finestri

Met trots presenteren wij u twee nieuwe samenwerkingspartners: Care2Care en WZW.

Beide organisaties zijn regionale zorgkoepels met veel participanten. Men wil de dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau houden en daarbij wil men gebruik maken van professionele partijen. Samenwerking met een subsidieadviesbureau past prima in die visie. Finestri gaat de participanten van beide organisaties ondersteunen bij het indienen van subsidieaanvragen en managen van subsidietrajecten. Ook zal Finestri in dit kader workshops gaan verzorgen.

08
03

Internationaliseringsvouchers en missievouchers 2016

De subsidieplafonds voor de internationaliseringsvouchers en voor de missievouchers voor 2016 zijn bekendgemaakt. Voor de internationaliseringsvouchers is € 2,4 miljoen beschikbaar en voor de missievouchers is dit € 1,2 miljoen. Download het artikel >

08
03

MIT: € 35,5mln voor Onderzoek & Innovatie voor MKB

Op 10 mei 2016 volgt een nieuwe openstelling van de MIT regeling. Deze regeling is in het leven geroepen om innovatie te stimuleren van het MKB dat actief is in een van de negen topsectoren. Download het artikel >

08
03

Samenwerking met Crowe Horwath Foederer

In januari zijn wij een samenwerking aangegaan met accountants- en adviesorganisatie Crowe Horwath Foederer uit Eindhoven. Download het artikel >

08
03

SDE+ 2016 de 1e ronde!

Om de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 binnen het bereik te krijgen heeft de minister van EZ besloten het budget voor de Stimulering Duurzame Energie(SDE+)  te verhogen naar ongeveer € 8 miljard (was € 3,5 miljard in 2015). Subsidie is mogelijk voor projecten die energie opwekken uit biomassa, geothermie, water, wind of zon. Het gaat om de grotere projecten, bijvoorbeeld een project dat elektriciteit opwekt middels Zon-PV panelen moet meer dan 15 kWp opwekken en een aansluiting hebben van minimaal 3*80 ampère. Download het artikel >

08
03

Succes webtool Praktijkleren Finestri uitgebreid

Inmiddels maken veel klanten naar tevredenheid gebruik van onze per 1 september 2015 geïntroduceerde webtool behorende bij de subsidieregeling Praktijkleren en hebben diverse partijen aangetoond interesse te hebben in zowel onze dienstverlening als de tool. Met de door RVO goedgekeurde tool voldoet u aan alle vereisten van de regeling en kunt u, maar ook wij het proces goed monitoren. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met onze HR-specialist Raymond van de Peppel (Rvandepeppel@finestri.nl / 06-44430233). Download het artikel>

08
03

Topsector Energieprojecten 2016

Vanuit de regeling Topsector Energieprojecten zijn diverse openstellingen en subsidieplafonds gepubliceerd. De projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn gericht op het hogere segment voor Energieopwekking en –besparing. De regeling heeft zelf als doel het stimuleren van energie-innovaties. Download het volledige artikel>

08
03

WBSO mededelen en administratie

Herinnering: mededelen realisatie WBSO 2015

Wanneer in 2015 WBSO (en RDA) is aangevraagd, dan moet uiterlijk op 31 maart 2016 de realisatie worden gemeld bij RVO. Bij het mededelen zullen per aanvraagperiode de gerealiseerde S&O-uren moeten worden gemeld. Is er ook RDA aangevraagd op basis van daadwerkelijke kosten en uitgaven, dan zullen ook de gerealiseerde kosten en uitgaven gemeld moeten worden. Download het artikel>

15
12

Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit (en aardgas) energiebelasting in rekening bij de afnemer. De energiebelasting wordt per aansluiting (EAN) berekend. Het verbruik wordt gestaffeld belast: dit betekent dat de energiebelasting over het eerste verbruik het hoogste is. Download het volledige artikel >>

15
12

EU subsidie voor innovatief MKB (SME instrument)

Horizon 2020 vormt het kader waarbinnen de EU onderzoek- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Het SME instrument van Horizon 2020 is bedoeld voor innovatieve en internationaal georiënteerde MKB bedrijven die de ambitie hebben om te groeien. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Subsidieaanvragen kunnen ook in 2016 weer worden ingediend. De volgende deadline is 18 maart a.s. Download het volledige artikel >>

15
12

Veel kansen Sectorplannen!

Een subsidieregeling die u wellicht nog heel wat kansen biedt, is de Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Het doel van de regeling is het stimuleren van sectorplannen van organisaties van werkgevers en werknemers, met daarin maatregelen om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en de gevolgen van de crisis te bestrijden. Download het volledige artikel >>

15
12

SDE+ 2016 Meer budget, en 2 aanvraagrondes

Om de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 te bereiken, heeft de minister van EZ besloten het budget voor de Stimulering Duurzame Energie(SDE+) te verhogen naar ongeveer € 8 miljard (dit was € 3,5 miljard in 2015). Subsidie is mogelijk voor projecten die energie opwekken uit biomassa, geothermie, water, wind of zon. Download het volledige artikel >>

15
12

Webtool Praktijkleren Finestri succesvol, en kleine wijziging Subsidieregeling Praktijkleren

Inmiddels maken al veel van onze klanten naar tevredenheid gebruik van onze, in september geïntroduceerde, webtool behorende bij de subsidieregeling Praktijkleren. En diverse partijen hebben aangegeven interesse te hebben in zowel onze dienstverlening als de tool. Lees het volledige artikel >>

15
12

EIA 2016 meer voordeel & meer budget en EED-regeling verplicht, maar ook kansen!

Om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen aantrekkelijker te maken voor ondernemers wordt het extra aftrekpercentage in 2016 verhoogd naar 58% (was 41,5%) van de investering. Het totale budget is hiervoor ook verhoogd van € 60 mln naar € 161 miljoen.

Organisaties met een omzet van meer dan € 50 mln of 250 werknemers zijn verplicht om voor 5 december een Energie Efficiëntie Directief te implementeren. Dat doet u in de vorm van een Energie-Audit waarna ‘Energiemanagement’ een vast onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering.

 

Lees meer over deze twee regelingen>>

15
12

EED-regeling verplicht, maar ook kansen!

Organisaties met een omzet van meer dan € 50 mln of 250 werknemers zijn verplicht om voor 5 december een Energie Efficiëntie Directief te implementeren. Dat doet u in de vorm van een Energie-Audit waarna ‘Energiemanagement’ een vast onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering.

15
12

Wijziging innovatiebox per 1 januari 2017

Door gebruik te maken van de innovatiebox kunt u ervoor zorgen dat een deel van de winst wordt belast met effectief 5% in plaats van maximaal 25% vennootschapsbelasting. Verwacht wordt dat de reikwijdte van de regeling vanaf 1 januari 2017 zal worden beperkt als gevolg van afspraken binnen de OESO. Download het volledige artikel >>

10
09

Subsidie voor energie-innovatie

Binnen de 2e tranche subsidieregelingen voor de Topsector Energie is EUR 19,5 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. De tranche is reeds vanaf 1 juli 2015 open. Zo is er subsidie mogelijk voor projecten waarin nieuwe energie-innovaties worden gedemonstreerd (DEI subsidie). Download het volledige bericht.

10
09

EIA / MIA / Vamil

Investeringen in bedrijfsmiddelen en apparatuur die leiden tot een energiebesparing (elektra/gas) of een milieuvoordeel (reductie emissies, verbruik grondstoffen, etc.) komen mogelijk voor subsidie in aanmerking. Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) kan gebruik worden gemaakt van een extra aftrekpost van de fiscale winst van de onderneming. Zo hoeft er minder belasting betaald te worden. Ervaring leert dat de mogelijkheden niet altijd optimaal worden benut! Hieronder beschrijven we de verschillende regelingen kort voor u. Download het volledige artikel >>

10
09

Voorgestelde wijziging WBSO RDA 2016

In het Belastingplan 2016 is een aantal structurele wijzigingen van de innovatieregelingen WBSO en RDA opgenomen. Wellicht de meest in het oog springende wijziging is het samenvoegen van de twee regelingen. De nieuwe geïntegreerde regeling zal gewoon WBSO blijven heten. Download het volledige artikel >>

10
09

Nieuwe indienronde ESF Duurzame Inzetbaarheid

Na een succesvolle eerste indienronde komt er in oktober een nieuwe kans om met onze ondersteuning een (vervolg)aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid. Download het volledige artikel >>

10
09

Administratie Subsidieregeling Praktijkleren nu online bij Finestri!

Veel organisaties laten hun medewerkers leren terwijl ze werken; praktijkleren heet dat officieel. Dat betekent echter wel een investering in tijd en in geld. Om die geen belemmering te laten vormen, biedt de overheid een landelijke financiële tegemoetkoming van maximaal € 2700,- per leerling, in de vorm van de Subsidieregeling Praktijkleren. Een regeling waar wel de nodige administratie en verslaglegging bij komt kijken. Finestri biedt u nu een online tool die deze adminstratieve druk tot een minimum verlaagd.

Download het volledige artikel >>

10
09

Nieuwe openstelling Innovatieprestatiecontracten

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft onlangs een generieke openstelling gepubliceerd voor het onderdeel Innovatieprestatiecontracten (IPC). Dit is voor het eerst sinds de openstelling in 2013. De IPC-regeling is een subsidie gericht op een meerjarig innovatietraject van samenwerkende MKB-bedrijven in dezelfde branche/sector, regio en/of keten. Het programma zal ook in 2016 worden opengesteld. We geven hieronder een korte beschrijving van de regeling en doelstelling. Lees het volledige artikel >>

25
08

Regeling ESF Duurzame inzetbaarheid

Uw aanvraag voor de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid kan worden ingediend vanaf 19 oktober 2015 t/m 13 november 2015. Wij raden aan de aanvraag al op de eerste dag in te dienen.

05
06

EXCELLEREN IN BRABANT

Ga ook excelleren!

Personeel wordt door scholing beter en breder inzetbaar. Er wordt meer gepresteerd, klanten zijn meer tevreden en als bedrijf heb je met goed en recent opgeleid personeel een voordeel ten opzichte van je concurrentie. Bovendien is personeel dat scholing kan volgen, gemotiveerder en loyaler naar de werkgever. Vaak vindt er ook minder verzuim plaats.

11
03

Alle ESF aanvragen opdrachtgevers Finestri & You Improve gehonoreerd

Finestri heeft in totaal 23 aanvragen voor ESF subsidie ingediend, die allen zijn gehonoreerd. 18 Aanvragen betroffen gezamenlijke klanten van Finestri en You Improve. Lees het volledige artikel

16
12

3,7 mln van totale 20,6 mln SOL Subsidie naar Finestri klanten

Wist u dat Finestri Subsidiemanagement BV voor haar klanten van de totale subsidie van 20,6 miljoen euro er maar liefst 3,7 miljoen euro heeft aangevraagd?

Meer info >>

12
12

Budget voor Mkb Innovatiestimulering Topsectoren bijna verdubbeld

Het kabinet en de provincies stellen voor 2015 gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar voor de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Bijna een verdubbeling van de voor 2014 beschikbare € 32 miljoen.

03
12

Volledig subsidiebedrag voor aanvragers Subsidieregeling praktijkleren

Erkende leerbedrijven ontvangen per deelnemer het volledige bedrag van maximaal € 2.700 per leerwerkplek. Deze bedrijven hebben via de Subsidieregeling praktijkleren een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2013 – 2014 ingediend.

03
12

Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 gepubliceerd

De Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 is gepubliceerd. De regeling richt zich specifiek op het bevorderen van van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk. Er is een budget van € 150 miljoen beschikbaar.

24
09

Finestri en Stenim / FME gaan samenwerking aan

Finestri en Stenim / FME zijn een samenwerking aangegaan om voor haar leden reeds betaalde energiebelasting terug te claimen bij de belastingdienst. Deze teruggaaf is tot 5 jaar mogelijk voor ondernemingen die elektrolytische en/of metallurgische processen uitvoeren. STENIM (Stichting Energie Inkoop Metalektro) is onderdeel van de FME, de ondernemersvereniging voor de technologische industrie in Nederland. 

26
06

Subsidies voor R&D Samenwerkingsprojecten

De overheid ondersteunt samenwerking tussen bedrijven bij het ontwikkelen van innovatieve producten, productieprocessen of diensten. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten (max. € 200.000) per innovatieproject en max. € 100.000 per deelnemer.

26
06

€ 22 mln voor ESF Duurzaam inzetbare werknemers

De nieuwe regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid van werknemers gaat dit najaar open voor het indienen van subsidieaanvragen. Het budget voor deze populaire subsidie uit het Europees Sociaal Fonds is € 22 miljoen.

23
05

Handig overzicht subsidies per branche

Finestri biedt u, in samenwerking met You Improve, een handig overzicht van de relevante subsidies per branche. Kijk snel of u geen geld laat liggen.

08
04

Tweede tender Topsector Energietrajecten geopend

Als uw onderneming zich bezighoudt met projecten rond energiebesparende technologieën, Biobased Economy of duurzaam gas dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie vanuit één van de onderdelen van de regeling Topsector Energieprojecten. De tweede aanvraagronde van het subsidieprogramma is van start gegaan en de eerste tender sluit 20 mei 2014.

08
04

Goedkeuring Sectorplan Procesindustrie

Vorige week is de definitieve beschikking ter goedkeuring van het Sectorplan Procesindustrie ontvangen. Het plan is in grote lijnen goedgekeurd zoals het is ingediend en dat betekent dat er ongeveer € 10 miljoen subsidie beschikbaar is voor het uitvoeren van diverse maatregelen gericht op nieuwe instroom van medewerkers en duurzame inzetbaarheid. 

08
04

Nieuwe openstelling MIT

Op 12 maart 2014 is de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2014 (MIT) in de Staatscourant gepubliceerd. U kunt de publicatie van de MIT-regeling vinden onder officiële bekendmakingen. De MIT is gericht op de 9 topsectoren, inclusief ICT bij HTSM en BBE bij Chemie. Voor elke topsector is € 2 mln beschikbaar. Daarnaast zijn er dit jaar afspraken gemaakt met de provincies Brabant en Limburg die elk budget beschikbaar stellen voor Brabantse en Limburgse projecten binnen de MIT.

25
03

32 miljoen voor innovatie en samenwerking mkb

Om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) te stimuleren, is dit jaar 32 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 50% meer dan in 2013, toen 1.700 mkb'ers een beroep deden op de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

31
01

Nieuwe partner in Frankrijk

Nivière Subventions & Consulting 

Bent u ook actief in Frankrijk? Voor het benutten van subsidiekansen in Frankrijk zijn wij een samenwerking aangegaan met het Franse adviesbureau Nivière Subventions & Consulting gevestigd in Parijs. Nivière hanteert een met Finestri vergelijkbare werkwijze en is door haar jarenlange ervaring uitstekend in staat om uw organisatie te assisteren bij zowel fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

 

www.niviere-subventions.com/

09
10

Concept Subsidieregeling Praktijkleren – opvolger van WVA

De fiscale regeling WVA Onderwijs wordt per 1 januari 2014 opgevolgd door een subsidieregeling: de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling is onlangs in concept gepubliceerd. 

15
08

Invulling ESF-programma 2014-2020

Eind van dit jaar loopt de ESF-periode 2007-2013 af. Op basis van de realisaties tot nu toe en de daarop gebaseerde prognoses, zal het beschikbare ESF-budget (€830 miljoen) nagenoeg worden benut. In het najaar van 2013 wordt bezien of en in hoeverre er nog een beperkt budget resteert. In 2014 zullen er diverse zaken veranderen t.o.v. 2013. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

13
08

TMI-regeling Flevoland vanaf 1 augustus weer open

De provincie Flevoland heeft nieuw budget voor de Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI) beschikbaar gesteld.

08
07

Toename gebruik WBSO

Als u in 2013 nog van WBSO en RDA wilt profiteren kunt u tot en met 31 augustus nog een aanvraag indienen.

08
07

Tijdelijke willekeurige afschrijving per 1 juli 2013

Ondernemers kunnen vanaf 1 juli tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken.

28
06

Wijzigingen WVA in 2014

De WVA Onderwijs zal per 1 januari 2014 worden afgeschaft en worden vervangen door een subsidieregeling.

28
06

2e tender PSI programma open

Op 18 juni jl. is de tweede tender van 2013 voor het Private sector investeringsprogramma (PSI) opengegaan.

28
06

FND – mkb – innovatieprojecten geopend

De TKI Agri&Food heeft recent de regeling Food & Nutrition Delta (FND)-mkb-innovatieprojecten geopend.