• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Nieuwe openstelling Innovatieprestatiecontracten

Vanaf 8 oktober 2015 is er € 3 miljoen be- schikbaar voor deze samenwerking en innovatie. Alle MKB-ondernemingen, ook die buiten de topsectoren vallen, kunnen van de IPC-regeling gebruik maken.

Belangrijk om te weten is dat de toekenning gaat op volgorde van binnenkomst! Een aanvraag zal dus 8 oktober compleet en volledig moeten worden ingediend. In een IPC werken bedrijven onder een penvoerder (belangenbehartiger) gezamenlijk aan innovatieve projecten. Het project moet bestaan uit 10 tot 20 MKB-ondernemingen. De penvoerder krijgt bij toekenning € 3.000,- per deelnemer om het project te begeleiden en de samenwerking te kunnen faciliteren. De deelnemers krijgen elk maximaal € 25.000,- zijnde 35% van de subsidiabele kosten.

Voorbeeld
Een installateur, zonnepanelen ontwikkelaar, vloerverwarming leverancier, bouw- onderneming en isolatiebedrijf willen samen met nog 10 andere MKB bedrijven gezamenlijk het All Electric wonen Concept verder ontwikkelen. Door verschillende
innovaties te realiseren en te laten samen

werken wordt een sleutelklaar concept marktrijp gemaakt. De verschillende innovatieprojecten, en de totale ontwikkeling van het principe zijn een goed voorbeeld van een project wat als Innovatie Prestatie Contract gezien kan worden.

Meer weten?
Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de mogelijkheden tot indiening van een aanvraag kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 088 833 66 44.