• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Nieuwe indienronde ESF Duurzame Inzetbaarheid

Als bedrijf bent u continue in beweging. Het verbeteren van uw processen kan leiden tot het reduceren van kosten van uw bedrijf. Door uw personeel beter in te zetten in uw bedrijf kan er meer uit hen gehaald worden. Voor het duurzaam inzetten van personeel is er een mooie subsidieregeling: ESF Duurzame inzetbaarheid.

Doel
Het doel van de subsidieregeling ESF Duurzame inzetbaarheid is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Daarmee is het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken, van indiensttreding tot aan pensionering van belang.
Algemeen
De inhuur van een externe adviseur op dit gebied kan voor 50% van de kosten subsidiabel zijn. Het minimum subsidiebedrag is € 8.000,-, het maximum is € 10.000,- subsidie aan adviesuren. Het maximale uurtarief voor een ingehuurde adviseur is € 100,-/uur (excl. btw). Uw project kent een looptijd van maximaal 12 maanden.

Een aanvraag kan worden ingediend in de volgende periode: 19 oktober 2015 t/m 13 november 2015. Wij raden aan de aanvraag al op de eerste dag in te dienen.

Thema’s
De volgende activiteiten zijn subsidiabel:
het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid;
het bevorderen van gezond en veilig werken;
het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

NB! Als er in een eerdere indienronde een aanvraag voor een bedrijfsscan is gehonoreerd, mag er in de komende indienperiode nog een tweede aanvraag worden ingediend voor de kosten van advies bij het implementatietraject.

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met een van onze ervaren subisidieadviseurs.