• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Nederlandse taaltrajecten werknemers

Bent u van plan om komend jaar het niveau van de Nederlandse taal van uw medewerkers te bevorderen? Zowel de spreek-, de luister- als de schrijfvaardigheid op het referentieniveau 2F of lager kunnen hiervoor in aanmerking komen.

 

De subsidieregeling Tel mee met Taal is in 2017 voor het eerst in werking getreden en ook voor trajecten in 2018 is een subsidie van maximaal 2/3 van de kosten mogelijk. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf heden tot en met 30 juni 2018. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerste maalt!

Aanbod Finestri

Finestri begeleidt inmiddels een tiental trajecten binnen deze subsidieregeling. Wij verzorgen hierbij het gehele subsidietraject: van de aanvraag tot en met de verantwoording.

Heeft u geen taalaanbieder in uw netwerk?

Wij hebben goede contacten met meerdere erkende taalaanbieders en kunnen u ook hierbij faciliteren.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact op met :

HR-specialist Raymond van de Peppel

T: 06-44430233

E: rvandepeppel@finestri.nl