• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

MIT R&D samenwerking

Op 5 juli is de tenderregeling MIT Samenwerkingsprojecten open gegaan. Subsidieaanvragen kunnen tot 1 september 2016 worden ingediend

Binnen de MIT-regeling worden projecten ondersteund die worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Projecten zijn gericht op industrieel onderzoek dat, of experimentele ontwikkeling die bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of aan wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

De focus ligt hierbij op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topsectoren: Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, HighTech Systemen & Materialen (incl. ICT), Chemie, Biobased, Life Sciences & Health, Logistiek.
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal

€ 50.000 en maximaal €200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal €100.000 per deelnemer. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kan het subsidiebedrag zelfs oplopen tot €350.000. Het totale beschikbare budget voor het jaar 2016 bedraagt €33,4 miljoen.

Enkele tips:
• Zorg dat uw project zeer goed aansluit bij een thema van een van de topsectoren van Nederland;
• Beschrijf de innovatie zo concreet mogelijk en vermijd aannames;
• Tussen de samenwerkende ondernemingen moet een goede balans zitten in de verdeling van kosten en risico’s;
• Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden;
• Kom op tijd in actie! Een goede voorbereiding

Meer weten?
Voor meer informatie over de regeling kunt u altijd contact opnemen met:
Matthijs van Collenburg (mvancollenburg@finestri.nl / 06-4705 9721).