• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

MIT: € 35,5mln voor Onderzoek & Innovatie voor MKB

Haalbaarheidsprojecten

Het onderdeel Haalbaarheidsprojecten wordt als eerste instrument opengesteld waarbij het onderzoek gericht moet zijn op de economische en technische haalbaarheid van een voorgenomen innovatie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, en is maximaal € 20.000,-. Voor deze openstelling geldt ‘First come, First serve’. We adviseren dan ook om direct op 10 mei een aanvraag in te dienen, en dus tijdig te beginnen met de voorbereidingen van een aanvraag.

R&D Samenwerkingsprojecten

Vanaf 5 juli zal het tweede instrument worden opengesteld voor R&D Samenwerkingsprojecten. Subsidie binnen dit instrument is 35% van de kosten met een maximum van € 70.000,-. In tegenstelling tot de Haalbaarheidsstudies gaat het hier om een zgn. tenderprocedure, waarbij de aanvragen onderling met elkaar worden vergeleken en worden beoordeeld op basis van inhoud. Aangezien er veel aanvragen worden verwacht is het zeer van belang dat de aanvraag goed aansluit bij de programmadoelstellingen en zeer goed onderbouwd is.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Arjen Bakker (abakker@finestri.nl / 06-44942097)