• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Invulling ESF-programma 2014-2020

Thema’s  en verdeling in 2014-2020
In de nieuwe periode ontvangt Nederland ongeveer €450 miljoen uit het ESF. 70% hiervan zal worden gereserveerd voor het thema “actieve inclusie”. De rest is bestemd voor het thema “duurzame inzetbaarheid werkenden” (circa 20%), “geïntegreerde gebiedsontwikkeling door de G4”(5%) en  voor  “uitvoeringskosten en transnationale samenwerking, sociale innovatie, het waarborgen van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie” (5%)

Wie kan subsidie aanvragen en waarvoor?
Thema ‘actieve inclusie’:
Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s geformeerd, waarbinnen één gemeente binnen de regio als hoofdaanvrager gekozen moet worden. Daarnaast kunnen het UWV en het ministerie van V&J aanvragen indienen. De subsidie wordt bestemd voor een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan jeugdwerkelozen, mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers een laagopgeleiden).

Thema ‘duurzame inzetbaarheid’:
Voor het tweede thema zijn de volgende aanvragers aangewezen: O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids)instellingen. Zij kunnen de subsidie gebruiken voor regionale en intersectorale projecten. Ook ontwikkeling van een loopbaanadviesstructuur of een bedrijfsstappenplan, betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer behoren tot de mogelijkheden.

Verbeteringen
In de nieuwe programmaperiode wordt gestreefd naar de volgende verbeteringen:
1.) Efficiëntere uitvoering en verbering van resultaten
2.) Eenvoudigere verantwoording
Voor de nieuwe programmaperiode eist de Europese Commissie wel dat de beleidsprogramma’s van de lidstaten nauwgezet aangeven welke tussentijdse resultaten met de middelen worden behaald. Bij achterblijvende resultaten kan een financiële maatregel volgen van de Commissie.

Bekijk voor meer informatie ook onze Factsheet ESF.