• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Heropening IPC, het MKB innoveert samen

Samenwerkende MKB-ondernemingen (10 tot 20) in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren kunnen tussen 21 september en 5 oktober subsidie aanvragen via de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). De samenwerkende MKB-ondernemers zijn vertegenwoordigd door een penvoerder (de projectleider van het samenwerkingsverband). De penvoerder kan een brancheorganisatie zijn, maar ook een andere privaatrechtelijke persoon zonder winstoogmerk die zich structureel bezighoudt met het behartigen van ondernemersbelangen. De IPC-penvoerder kan subsidie krijgen voor de uitvoering van zijn overkoepelende plan, waarin onder meer wordt aangegeven welke collectieve activiteiten door wie worden verricht.

De subsidie voor IPC-projecten bedraagt voor de penvoerder maximaal € 3.000 per IPC-deelnemer, en voor de IPC-deelnemer maximaal €25.000.
Regionale IPC-projecten in Zuid-Holland Centraal staat het versterken van het innovatief ondernemerschap op terreinen zoals robotisering, additive manufacturing, big data, sensortechnologie, blockchain en advanced manufacturing in relatie tot bestaande sterke sectoren in Zuid-Holland zoals de tuinbouw, de watersector of de medische sector. Technologieën, die erg relevant zijn in de transitie van de regio naar een toekomstbestendige economie.

In aanmerking voor ondersteuning komen regionale IPC-projecten die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy. Bij een regionaal IPC-project moet ten minste de helft van de deelnemers gevestigd zijn in Zuid-Holland. Een regionaal IPC-project moet bovendien worden uitgevoerd in samenwerking met een fieldlab dat is gevestigd in Zuid-Holland.

Meer weten?
Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 833 66 44. Of door een mail te sturen naar info@finestri.nl