• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

EXCELLEREN IN BRABANT

Leercultuur:

Wil je dat er in jouw bedrijf ook een leercultuur komt,maar ben je er tot nu toe nog niet echt aan toegekomen om je personeel te scholen en op te leiden?

Het programma Excelleren in Brabant kan je helpen. Via het programma kan de helft van een scholingstraject worden gefinancierd met een subsidie van maximum

van 9.750,- euro per bedrijf. De andere helft betaal je als ondernemer zelf al dan niet in samenwerking met het O&O fonds of via andere private middelen. Je hoeft je werknemers niet per se

naar een officieel opleidingsinstituut of een cursus te sturen: leren kan ook heel praktisch op de werkvloer.

 

Voor wie?

Excelleren in Brabant is er voor MKB bedrijven (max. 249 werknemers) die gevestigd zijn in de provincie Noord-Brabant.
De jaaromzet mag niet meer zijn dan 50 miljoen euro en het balanstotaal maximaal 43 miljoen euro. Ook mag je de afgelopen drie kalenderjaren

niet meer dan 200.000 euro aan subsidie hebben ontvangen. Het programma moet op 31 december 2015 zijn afgerond.

 

Waarvoor subsidie?

Adviestraject: opstellen bedrijfsontwikkelingsplan en bedrijfsopleidingsplan door een externe adviseur.

Vervolgtraject: scholing en leerinterventies op individueel niveau.

 

Subsidiebedragen:

Voor het adviestraject is het subsidiebedrag 1.250,- euro (2.500,- euro advieskosten);

Voor het vervolgtraject is de subsidie maximaal 8.500,- euro (17.000,- opleidingskosten).

 

Bijzonderheden:

Begin juni 2015 is ca. 40% van de trajecten onbenut gebleven.