• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

EU subsidie voor innovatief MKB (SME instrument)

Het SME instrument bestaat uit 3 fases:

 • Fase 1: haalbaarheidsstudie. Subsidie € 50.000
 • Fase 2: R&D- en demonstratieprojecten.
 • Subsidie € 1 tot € 3 miljoen (maximaal 70% van de projectkosten)
 • Fase 3: Commercialisatie
 • Geen subsidie, wel lening of participatie mogelijk)

Voor elke fase kan een projectaanvraag worden ingediend. Een MKB bedrijf kan zelf een projectaanvraag indienen of samen met andere MKB bedrijven. Samenwerking is dus niet verplicht. De projecten moeten duidelijk in het belang zijn van en voordelen opleveren voor MKB bedrijven en moeten over een uitgesproken Europese dimensie beschikken.

De volgende deadline is 18 maart a.s.


Meer weten?

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze adviseur:
Matthijs van Collenburg
T: +31 647059721
E: mvancollenburg@finestri.nl