• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

EIA 2018

147 miljoen voor energiezuinige technieken in 2018

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2018 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. Op de Energielijst 2018 staan technieken waarvoor u tot 54,5% van de investeringskosten kunt aftrekken. Het budget voor de EIA in 2018 is € 147 miljoen.

Behalve verlaging van het aftrekpercentage is voor 2018 een aantal veranderingen doorgevoerd op de Energielijst. Wat zijn de meest opvallende wijzigingen?

EIA omrekenfactor

Tegenover de verlaging van het percentage van 55% naar 54,5%, staat dat de omrekenfactor voor generieke aanvragen gunstiger is geworden. Technieken of nieuwe bedrijfsmiddelen die een energiebesparing realiseren ten opzichte van de oude situatie, komen nu makkelijker in aanmerking voor de regeling.

Energielabelsprong voor bedrijfsgebouwen

Voor bestaande bedrijfsgebouwen is de eis die aan de labelsprong wordt gesteld aangepast. De energieprestatie van het bedrijfsgebouw moet door het pakket van energie-investeringen voldoen aan minimaal label B en met minimaal drie labelsprongen zijn verbeterd om in aanmerking te komen voor EIA. Hierdoor tellen alleen investeringen in bedrijfsgebouwen met een label G tot en met D mee voor de EIA. Daarnaast wordt aan de omschrijving een aftopping toegevoegd. Deze aftopping zorgt ervoor dat het investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt ook direct bijdraagt aan de energiebesparing.

Warmtepompen

Niet alle warmtepompen komen dit jaar in aanmerking voor EIA. De eisen met betrekking tot de COP zijn strenger geworden, vanwege recente technologische vooruitgang.

Luchtbehandelingskasten

Voor kleine luchtbehandelingskasten is het aantal eisen drastisch verminderd. Alleen de rendementseis is nog van toepassing. Luchtbehandelingskasten komen in 2018 dus sneller in aanmerking.

LED verlichting

Vanaf 2018 komt LED verlichting alleen nog in aanmerking voor subsidie wanneer het wordt toegepast in bestaande bouw of bij renovatie. Bij nieuwbouw geldt voor LED verlichting geen EIA meer.

Facilitering opslag van energie: 4 nieuwe investeringen op de Energielijst

De inzet van flexibele systemen die vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans kunnen brengen, wordt steeds belangrijker nu de capaciteit van zonne-energiesystemen snel toeneemt. Om die snelle ontwikkeling te ondersteunen, wordt de EIA nu ook ingericht voor stimulering van investeringen voor het balanceren van energie in de energie-infrastructuur. Hiervoor zijn vier specifieke bedrijfsmiddelen en een generieke code in de regeling opgenomen: technieken gericht op (1) de opslag van elektriciteit in batterijen en toepassingen op het gebied van (2) power-to-gas, (3) powerto- heat en (4) smart grids.

 

Weten hoe u de EIA maximaal kunt benutten dit jaar?

Op basis van investeringsbudgetten of concrete investeringsvoorstellen zoekt Finestri uit voor welke investeringen het EIA belastingvoordeel kan worden benut. Wij zijn ook gespecialiseerd in het uitvoeren van de vaak complexe generieke berekeningen van energiesparing.

 

Meer over kansen binnen de EIA?

Neem gerust contact op met :

Matthijs van Collenburg

T: 06-47059721

E: mvancollenburg@finestri.nl