• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

EIA 2016 meer voordeel & meer budget en EED-regeling verplicht, maar ook kansen!

Concreet betekent dit voor de ondernemer een maximaal voordeel van 14,5% (was 10%) van het investeringsbedrag.
Wilt u weten of uw (geplande) investering in aanmerking komt voor deze extra aftrekmogelijkheid?

EED-regeling verplicht, maar ook kansen!


Organisaties met een omzet van meer dan € 50 mln of 250 werknemers zijn verplicht om voor 5 december een Energie Efficiëntie Directief te implementeren. Dat doet u in de vorm van een Energie-Audit waarna ‘Energiemanagement’ een vast onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering.
Doet uw organisatie mee met de MJA3 of Mee, of maakt u al gebruik van een energiemanagement/milieubeheersysteem, dan bent u vrijgesteld van de energie-audit. De verplichting en het bijbehorende advies bieden echter ook mogelijkheden. Zeer regelmatig komen investeringen gericht op duurzaamheid en/of energiebesparing voor subsidie in aanmerking.
Ook in combinatie met het voorafgaand advies zijn er mogelijkheden.


Meer weten?
Voor meer informatie:
Arjen Bakker
E: abakker@finestri.nl
T: 06-44942097