• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

DHI, wilt u een nieuwe buitenlandse markt aanboren?

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) zeker interessant voor u.

Het doel van de Subsidieregeling DHI is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Subsidie kan worden aangevraagd door individuele Nederlandse MKB-ondernemingen of door een samenwerkingsverband van twee of meer Nederlandse ondernemingen, waaronder ten minste een MKB-onderneming.

De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal €50.000 bedragen. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van €200.000 voor demonstratieprojecten, €100.000 voor haalbaarheidsstudies en €100.000 voor investeringsvoorbereidingsstudies.

Vanaf 8 augustus 2017 tot en met 19 september 2017 kan een aanvraag worden ingediend. Om de toetsen of het project in aanmerking kan komen, moet vooraf een QuickScan worden ingediend.

Meer weten?
Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden
en sluitingsdata kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 833
66 44. Of door een mail te sturen naar info@finestri.nl