• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

DHI, nieuwe buitenlandse markt aanboren?

Subsidie voor demonstratieproject, haalbaarheid- en investeringsvoorbereidingsstudies

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) zeker interessant voor u.

Deze premievoordelen zijn ook van toe. Het doel van de Subsidieregeling DHI is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is.

Subsidie kan worden aangevraagd door individuele Nederlandse MKB-ondernemingen of door een samenwerkingsverband van twee of meer Nederlandse ondernemingen, waaronder ten minste een MKB-onderneming. De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 50.000 bedragen. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten, € 100.000, voor haalbaarheidsstudies en €100.000 voor investeringsvoorbereidingsstudies.

Nieuw - DHI ook voor Caribisch deel Koninkrijk

In 2018 wordt DHI opengesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit Bonaire, St.Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en St. Maarten (de ACS-eilanden) een aanvraag in te dienen.

Vanaf 1 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 kan een aanvraag worden ingediend. Om te toetsen of het project in aanmerking kan komen, moet vooraf een QuickScan worden ingediend.

Heeft u internationale ambities?

Neem gerust contact op met :

Igor Heinen

T: 06–23 34 16 71

E: iheinen@finestri.nl