• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Subsidieregeling Praktijkleren

De nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren heeft tot doel werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van de deelnemer(s).

De regeling is van toepassing voor de volgende doelgroepen:

 • MBO-opleiding BBL;
 • HBO-opleiding techniek (inclusief AGRO);
 • Promovendi;
 • Werknemers die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

Na 15 september van elk kalenderjaar (achteraf dus!) worden alle gerealiseerde leerwerkplaatsen per sector opgeteld. Dit kunnen ook halve of kwart plaatsen zijn, afhankelijk van de begeleidingsduur in het afgelopen studiejaar. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 2.700 per kandidaat.

De subsidie kent de volgende voorwaarden:

 • Bedrijven moeten erkende leerbedrijven zijn
 • Er moet een praktijkleerovereenkomst zijn (door alle partijen ondertekend);
 • In het mbo: minimaal 200 begeleide onderwijsuren en tenminste 610 klokuren;
 • Diplomagerichte opleidingen (Crebo, Croho, titel PDEng).