• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Blijven concurreren is blijven innoveren, ook in 2017!

Met name MKB bedrijven krijgen ook in 2017 ‘ de wind onder de zeilen’ door verschillende subsidiepotjes om innovatie te stimuleren, bij uitstek bedrijven uit de volgende sectoren: Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech & Materialen, Life Sciences & Health, Topsector Logistiek, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Water.

Er wordt samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren goed internationaal te positioneren (Holland trade). Naast R&D werkzaamheden voor eigen technologische ontwikkeling zijn er op het gebied van innovatie subsidies voor onder meer haalbaarheidsonderzoeken, R&D samenwerkingsprojecten, demonstratieprojecten en proefprojecten om innovatie dichter/sneller naar de markt te brengen. In deze link treft u de actuele subsidies aan, opgedeeld naar de 4 gewesten.

Meer weten?
Goede voornemens? Voor een innovatie reality check
neemt u contact op met onze nieuwe collega:
Igor Heinen
Iheinen@finestri.nl / 06–23341671 .