• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Besparen op personeelskosten

We merken dat het toepassen van premiekortingen bij veel werkgevers niet of onvoldoende bekend is. Dat is jammer. Een werkgever kan daardoor een flink bedrag per werknemer mislopen. Dat kan oplopen tot € 7.000,- per werknemer per jaar. Ook eventuele vervolgsubsidies  worden in dat geval niet gebruikt. Veel werkgevers denken dat de salarisadministrateur de premiekortingen regelt. Maar vaak is het voor de salarisadministrateur niet zichtbaar of een werknemer hiervoor in aanmerking komt.

Ook bij doorstart na faillissement

Deze premievoordelen zijn ook van toepassing als werknemers opnieuw in dienst worden aangenomen vanwege een doorstart van een bedrijf na een faillissement.

Nieuwe systematiek per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 aanstaande is het huidige stelsel van premiekortingen afgeschaft. Hiervoor komt een subsidie in de plaats. Vanaf 2018 krijgen werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). Het LKV bestaat vanaf 2018 uit een vast bedrag per verloond uur met een maximaal bedrag van € 6.000 per jaar. Net als bij de huidige premiekortingen bestaat maximaal drie jaar recht op een LKV. Alleen voor de LKV herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer geldt slechts een periode van één jaar.

Het realiseren van deze subsidie is er niet eenvoudiger op geworden. Zo moet in ieder geval tijdig een doelgroepverklaring worden aangevraagd.

Aanbod Finestri

Finestri kan de gemiste kansen voor uw organisatie onderzoeken en u verder adviseren bij het effectueren van de subsidie. De dienstverlening is zowel gericht op in het verleden gemiste premiekortingen, als op het nieuwe subsidiestelsel van loonkostenvoordelen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact op met :

HR-specialist Raymond van de Peppel

T: 06-44430233

E: rvandepeppel@finestri.nl