• Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity
 • Windows of
  opportunity

Aftrekpercentage EIA bijgesteld naar 55%

voor een door de Tweede Kamer in het Belastingplan 2017 aangebrachte wijziging van de Innovatiebox. Het EIA-aftrekpercentage was met ingang van dit jaar al verlaagd van 58% naar 55,5% en zou volgens de oorspronkelijke planning per 1 januari 2018 verder worden verlaagd tot 55%.

Overigens wordt steeds meer gebruik gemaakt van de regeling. Ten opzichte van 2015 steeg het aantal ingediende aanvragen met 20% tot ruim 17.000. Hiermee is in totaal € 1.352 miljoen aan energiezuinige investeringen gemoeid die resulteren in een energiebesparing van 600 miljoen m3 aan aardgas. Dit komt overeen met een CO2-reductie.

van ongeveer 1.100 kiloton per jaar. Dat staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer 375.000 huishoudens. Doe altijd een investeringscheck. Veel ondernemers maken lang niet altijd aanspraak op de miljoenen die de overheid voor energiebesparende investeringen heeft gereserveerd. Vanwege gebrek aan kennis van de mogelijkheden, of omdat het geen prioriteit heeft. Wij adviseren om altijd een investeringscheck te laten doen wanneer er substantieel geld wordt ge├»nvesteerd in bedrijfspanden (zowel nieuwbouw als verbouw) of machines. Het kan een flink subsidiebedrag opleveren!

Meer weten?
Finestri beoordeelt graag voor u of investeringen in aanmerking komen voor de
EIA (of MIA/Vamil). Bent u ook geïnteresseerd of heeft u andere vragen? Neem dan
gerust contact op met een van onze subsidie adviseurs.