• Subsidie-
    management

Maakindustrie

De Nederlandse maakindustrie is innovatief, onderscheidend en internationaal georiënteerd. Denk aan metaal, papier en verpakking, machinebouw, kunststof, multimedia, aerospace, fashion en klimaat- en regeltechniek. Door de maakindustrie is Nederland één van de grootste exporteurs ter wereld.

Veel bedrijven voegen door hun kennis en hoogwaardig technologische producten en processen veel waarde toe. De bedrijven zijn gespecialiseerd en hun eindproducten kennen een hoge engineeringfactor. Verplaatsing van de productie naar een lagelonenland ligt dan minder voor de hand. De maakindustrie kent ook grote uitdagingen, waaronder:

  • Bedrijven zullen zich meer richten op de kernactiviteiten, bedrijfsonderdelen die niet daartoe behoren, worden uitbesteed
  • Men wordt meer afhankelijk van of men zoekt juist de samenwerking met andere partijen in de keten, zoals toeleveranciers en dienstverleners
  • Verdergaande informatisering en automatisering van productieprocessen en logistieke ketens leiden tot stijging van efficiency en productiviteit. Hierin zit de noodzaak voor continue innovatie
  • De toenemende aandacht voor duurzaamheid biedt kansen voor de maakindustrie in de vorm van nieuwe (biobased) producten en verduurzaming van industriële processen
  • Er is een (groeiend) tekort aan instroom in technische beroepen

Als u deze uitdagingen aangaat is er een groot aantal subsidieregelingen die u hierbij financieel kunnen ondersteunen. Finestri kan u helpen om hierbij het maximale voordeel te behalen.