• Subsidies voor
    Internationalisering
  • Subsidies voor
    Internationalisering

Internationaal

Internationale subsidies

Werkt u internationaal of heeft u plannen hiertoe? Of heeft u dochterondernemingen buiten Nederland? Ook voor internationale projecten en activiteiten in het buitenland biedt Finestri u subsidieadvies en wijzen wij u de weg naar Europese en internationale subsidiemogelijkheden.

Elke overheid kent haar eigen subsidieprogramma’s om bijvoorbeeld innovatie en nieuwe werkgelegenheid te stimuleren of om energieverbruik en nadelige milieueffecten tegen te gaan. Om de subsidiekansen voor uw onderneming ook buiten Nederland te kunnen benutten werkt Finestri samen met een aantal lokale partnerorganisaties.

Ook zijn er verschillende subsidiemogelijkheden die internationaal ondernemen stimuleren, zeker indien u aan de minder ontwikkelde landen denkt. Is een of meer van de onderstaande stellingen op u van toepassing? Dan maakt u kans op subsidie.

  • U wilt uw bedrijf uitbreiden door het creëren van nieuwe afzetmarkten;
  • U streeft naar schaalvergroting (en vergroting van de afzetmarkt) om de kostprijs van uw product te verlagen;
  • Het product waarmee u goed scoort op de thuismarkt, heeft ook potentie op een buitenlandse markt;
  • U wilt profiteren van wegvallende grenzen. Zo komen er straks nieuwe landen bij de EU waarop u zich nu vast wilt oriënteren. 

Regelingen