• Innovatie-
    subsidies

Innovatie

Innovatie is eenvoudig gezegd het ontwikkelen en invoeren van nieuwe ideeën, producten, diensten en processen. Door te innoveren creëert u duurzame groei van uw bedrijf. Dat uit zich in hogere omzet en toegevoegde waarde. In Nederland bestaan er 3 fiscale regelingen die innovatie stimuleren: WBSO, RDA en Innovatiebox. Daarmee maakt u uw investering nog interessanter. 

Ook de overheid ziet innovatie als noodzaak voor de groei van de economie. De overheid investeert daarom in het stimuleren van innovaties. Dit doet de overheid bijvoorbeeld door middel van generieke fiscale tegemoetkomingen (zoals de WBSO en Innovatiebox). Op een aantal specifieke gebieden, de topsectoren, wordt innovatie op een aantal geselecteerde thema’s gestimuleerd. Ook binnen de Europese Unie bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor innovatie.  

Houdt u zich bezig met technologisch onderzoek of ontwikkelt u technisch nieuwe producten, processen of diensten dan komt u vrijwel altijd in aanmerking voor subsidie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe of verbeterde machine, food producten, medicijnontwikkeling of een nieuw beveiligingsysteem. 

Met de subsidie kunt u uw innovatieproject financieren, of bijvoorbeeld onderzoekers inhuren en samenwerkingspartners vinden. Er zijn tientallen subsidieregelingen die u op weg kunnen helpen om uw doel sneller te bereiken. Finestri maakt u als ondernemer bewust van de subsidiemogelijkheden die u heeft om te innoveren en helpt u om concrete stappen te zetten die leiden tot resultaat voor uw onderneming.

Hieronder treft u een aantal regelingen binnen het thema Innovatie: 

In Nederland bestaan er 3 fiscale regelingen die innovatie stimuleren: WBSO, RDA en Innovatiebox. De WBSO is hierbij de rode draad: als van WBSO gebruik wordt gemaakt kan ook de RDA worden benut en tevens biedt de WBSO toegang tot de Innovatiebox.

De WBSO regeling stimuleert het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerkzaamheden (S&O). Zowel de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en software komt voor subsidie in aanmerking. Maar ook de verbetering van het bestaande productieproces (Technisch Onderzoek) kwalificeert voor WBSO. Voor het jaar 2013 bedraagt de WBSO subsidie 38% over de eerste €200.000 aan S&O loonkosten en 14% over het meerdere. 

De Research & Development Aftrek (RDA) biedt een fiscaal voordeel voor overige kosten en uitgaven bij S&O-werkzaamheden. Er kan enkel gebruik worden gemaakt van RDA in combinatie met de WBSO. De aanvragen worden dan ook tegelijk ingediend. Het voordeel betreft in 2013 een extra aftrek van 54% van de S&O-kosten en -uitgaven. 

De WBSO geeft toegang tot de Innovatiebox. Met de innovatiebox kan worden bereikt dat een deel van de winst wordt belast met effectief 5% in plaats van maximaal 25% vennootschapsbelasting. Voor het maximaal kunnen benutten van de Innovatiebox is een juiste opzet van de WBSO essentieel. Hiertoe werken wij samen met gespecialiseerde belastingadviseurs.