• Subsidies voor
    energiebesparing
  • Subsidies voor
    energiebesparing

Duurzaamheid

‘Zorgen voor morgen’: het is niet vanzelfsprekend dat we onze huidige welvaart tot in lengte van dagen op hetzelfde hoge niveau kunnen houden. Om deze reden streeft de Nederlandse overheid ernaar dat in 2020 16% van de energie in Nederland duurzame energie is. In 2050 zou de energievoorziening zelfs volledig duurzaam moeten zijn. Om dit te bereiken wil de overheid duurzame energie stimuleren en innovatie van duurzame energietechnieken bevorderen.

U kunt daar aan bijdragen door binnen uw bedrijf bewust om te gaan met het energieverbruik en de milieubelasting, bijvoorbeeld door het ontwikkelen, inzetten en benutten van duurzame energie. Maar ook door het verduurzamen van uw bedrijfsvoering door het verbruik van grondstoffen te reduceren of te investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke voorzieningen.

Er zijn verschillende drijfveren voor u als ondernemer om te investeren in verduurzaming van energieverbruik en productie. Zo leidt verduurzaming van energie tot besparing van de energiekosten en een verlaging van de milieubelasting. Verduurzaming van productie biedt naast lange termijn kansen, een onderscheidend vermogen in de markt en een positief bedrijfsimago.

Verduurzaming van energie uit zich in het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, het nuttig gebruiken van restwarmte en het inzetten van duurzame energie (zoals zonne-energie). Verduurzaming van productie vertaalt zich onder andere in het maken van bewuste keuzes in (biobased) grondstoffen, maar ook in het gebruik maken van milieubewust transport (Lean&Green) of CO2 neutraal produceren.

Er bestaan veel regelingen die investeringen in duurzaamheid aantrekkelijk maken. Zo bestaan er diverse regelingen die significante fiscale voordelen bieden bij het investeren in energiezuinige of milieubesparende bedrijfsmiddelen. Ook zijn er regelingen die de ontwikkeling, marktintroductie en zelfs de exploitatie van duurzame energie financieel aantrekkelijk maken.

Finestri kan u helpen om deze mogelijkheden in kaart te brengen zodat u maximaal van subsidies gebruik kan maken. Tevens kunnen wij voor u een doelgerichte energiescan uitvoeren waarmee de technische en financiële mogelijkheden om te verduurzamen in kaart worden gebracht.