• Food Innovation
    Subsidies

Agri&Food

De  Agri&Food sector staat als producent van voedsel aan de basis van onze samenleving. De sector genereert €48 miljard aan toegevoegde waarde. Dit is bijna 10% van de Nederlandse economie. Het belang van de sector neemt onder meer toe door een groeiende behoefte aan voedsel in de wereld, vergrijzing en voedselgerelateerde ziekten. Duurzaamheid en voedselveiligheid zijn dan ook belangrijke thema‚Äôs voor de sector. De producenten binnen de sector staan voor de keuze van schaalvergroting (genoeg, goedkoop, veilig) of schaalverkleining (duurzaam, biologisch, gezond). Schaalvergroting, globalisering en voedselveiligheid stellen hoge eisen aan de beheersing van het productieproces en de logistieke keten. Duurzaamheid maakt het noodzakelijk om keuzes te maken hoe om te gaan met schaarse hulpmiddelen. Klimaatverandering en het gebruik van biobrandstoffen kunnen leiden tot ernstige verstoringen tussen vraag en aanbod van voedsel.

Voor Agri&Food bedrijven bestaan legio subsidieregelingen die innovatie in zowel product als proces stimuleren. Het gaat hierbij zowel om nationale regelingen (WBSO, RDA, FND, MIT) als ook meer regiogebonden regelingen (GO EFRO, Food Future, Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020). Ook de EU kent een aantal regelingen die specifiek zijn gericht op de sector (Susfood).

Door onze ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van ondernemingen in de Agri&Food zijn wij snel in staat om de kansen voor u inzichtelijk te maken.